aga blazy 

 

_D750460

aga blazy photographer

pasek1a Pierwszą rzeczą w życiu jaką namalowałam były dwa kwiatki. Siedziałam w łożeczku, a brat podrzucił mi pisaki. W ciągu paru minut na całej długości nóżek pojawiły się łodygi, a z ich obu stron- zgrabne kwiatuszki. W ten sposób, niespełna dwuletnia Aga po raz pierwszy wyraziła siebie. Potem malowałam też po innych powierzchniach, próbując zmienić otaczającą mnie rzeczywistość. Poszłam nawet do szkół, w których robiłam to na oceny. Urosłam i szybko postanowiłam zarażać takim entuzjazmem do tworzenia innych, przede wszystkim dzieci. Dziś używam nie tylko pisaków, ale nadal miewam oryginalne pomysły. 
pasek2The first thing I ever painted was flowers. I was sitting in my cot when my brother generously threw me in some felt-tip pens. Within minutes  the entire length of my legs was covered in stalks, blooming with graceful flowers. This way less than two years old Aga expressed herself for the first time. Then I also painted on the other surfaces, always trying to change the reality surrounding me. By the time I went to school I realized that this skill was appreciated. I grew up and it took me very little time to understand that I wanted to encourage others to create, especially children. Today I am not only using felt-tips but I still have some original ideas.

pasek1a

pasek2